Budowa sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Budowa sztachety Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastiku na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do stawiania plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane plotki z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane ogrodzenia z plastyku na plot i bramę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.